Imazheria është një specialitet i rëndësishëm mjekësor që nëpërmjet teknikave gjithmonë e më të sofistikuara, të dixhitalizuara dhe jo invazive i mundëson mjekëve të shohin ndryshimet strukturore që ndodhin brenda organizmit të njeriut.

Teknikat imazherike i mundësojnë mjekëve informacione të detajuara për percaktimin e diagnozës dhe ecurinë e nje sëmundje, deri në mjekimin e saj. Pra, Imazheria Ndërhyrëse është tashmë një armë e fortë në duart e mjekëve për trajtimin e shumë sëmundjeve dhe kryesisht atyre tumorale.
•Si eshte zhvilluar imazheria?
•Roli i imazherisë në diagnostikimin dhe ecurinë e sëmundjeve tumorale.
•Çfarë është elastografia dhe përse përdoret?
•Rëndësia e Imazherisë Nderhyrese.
Gjithçka në Hipokrati!
Sonte, ora 18:00!
Top Channel!

Top Channel