Peshkimi pa kontroll/ KLSH zbulon shkelje nga GPS deri tek midhjet

22/01/2020 11:59

Qytetarët shqiptarë po konusmojnë midhje të Sarandës të pa certifikuara dhe pa asnjë lloj kontrolli. Alarmin e ngre KLSH pas kontrollit të bërë në ministrinë e bujqësisë për zbatimin e politikave të peshkimit, ku ka rezultuar se qendra e Grumbullimit dhe Depurimit të Midhjes Sarandë nuk siguron që e gjithë sasia e prodhuar e midhjeve të kalojë në qendër për çertifikim.

Kontrolli i KLSh ka zbuluar po ashtu se një sërë shkeljesh, për sektorin e peshkimit. Pikë së pari ministria nuk ka hartuar dhe miratuar një sërë aktesh nënligjore duke dështuar në plotësimin e kuadrit ligjor të peshkimit dhe akuakulturës.

Ligji i Akuakulturës i miratuar në vitin 2016 ende nuk po zbatohet si rezultat i mos miratimit të Zonave të Përcaktuara për Akuakulturë duke penguar kështu zhvillimin e këtij sektori. Po ashtu në kundërshtim me ligjin anijet e peshkimit kryejnë aktivitet pa qenë të pajisura me pajisjen përkatëse të identifikimit dhe lokalizimit automatik, duke mos tranmestuar të dhënat për pozicionin e anijeve dhe sasitë e peshkut të kapur. Mungesa e sistemit të sinjalizimit satelitor rrezikon të mbyllë eksportet e peshkut për Shqipërinë, duke e klasifikuar aktivitetin e peshkimit si të paligjshëm, pa regjistruar dhe parregulluar.

Portet e peshkimit të vendit tonë thotë KLSH menaxhohen në mënyrë jo efektive dhe kanë probleme të dukshme në infrastrukturë. Asnjë nga katër portet e peshkimit nuk ka kapacitet e duhura ankoruese për të gjithë flotën e peshkimit dhe ka nuk ka kantier për riparimin e anijeve të peshkimit.  Ekonomitë e rritjes së rasatit të Koranit në Lin dhe Krapit në Zvezdë nuk furnizohen mjaftueshëm me ujë dhe cilësia e tij nuk është në parametrat e duhura.

KLSh rekomandon 43 masa perr prermirersimin e situatës. Më kryesorët janë miratimi i kuadrit ligjor dhe ngritjen e strukturave inspektuese.

Top Channel