Kasat fiskale për të cilat qeveria u angazhua disa herë me fushata, se do të detyronte bizneset për ti vënë në funksion për të ulur kështu ekonominë informale, duket se nuk kanë qenë efektive.

Gjithkujt i ka ndodhur që edhe në Tiranë në disa lokale të lëshojnë kupon tatimore e në disa të tjerë jo. Kjo në fakt ka rezultuar edhe në kontrollet audituese të ushtruara nga Kontrolli i Lartë o Shtetit.

Në një studim të bankës botërore për vitin 2019 në Shqipëri përllogaritet një ekonomi informale në masën 50%.
Ndërsa, evazioni fiskal i shkaktuar nga TVSH, vetëm për 2018 vlerësohet nga 170 deri në 270 milionë euro TVSH. Ndërkohë edhe subjektet tregtare që ndodhen brenda institucioneve shtetërore janë kapur nga KLSH pa kupon tatimor.

Tirana, Durrësi dhe Fieri kanë rezultuar si qytetet që përdorin më shumë kasat fiskale ndërkohë që më pak janë Dibra, Gjirokastra dhe Kukësi. Si rezultat, pavarësisht kostove jo vetë të subjekteve për të vendosur kasat fiskale qeveria nuk arrin të vjelë sa duhet TVSH prej tyre pasi bizneset fshehin xhirot e tyre duke mos përdorur kuponin tatimor.

Top Channel