Kuvendi pritet të shqyrtojë sot projektligjin “Për organizimin dhe funksionimin e policisë gjyqësore”.

Gjithashtu, Kuvendi pritet të shqyrtojë raportin e veprimtarisë vjetore të Këshillit Drejtues të Radio-Televizionit Shqiptar.

Sot në Kuvend pritet të shqyrtohet edhe raporti i veprimtarisë vjetore të Komisionerit për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil për vitin 2018.

Gjithashtu Kuvendi do të shqyrtojë sot edhe projektvendimin “Për caktimin e znj. Aurora Mara anëtare e nënkomisionit “Për të Drejtat e Njeriut”.

Top Channel