Vitet e fundit, në shkollat shqiptare duke filluar nga arsimi 9 vjeçar dhe atë të mesëm, nxënësit po njihen me koncepte mbi sipërmarrjen, madje brenda shkollave të tyre kanë krijuar edhe sipërmarrje të cilat kanë funksionuar ashtu si ndodh në realitet.

Ky projekt  vjen si një bashkëpunim me Junior Achivement një organizatë jo fitimprurëse në Shqipëri dhe Ministrisë së Arsimit.

Top Channel