Transporti kalon në sitë. Kontroll autobusëve dhe kamionëve në të gjithë vendin

28/07/2018 16:05

Transporti i pasagjerëve me autobusë, dhe transporti i mallrave me kamionë do të kalojë në sitën e një task force të posaçme që do të kontrollojë, zbatimin e licencave dhe certifikimin e mjeteve.

Task-forca e përbërë nga 40 punonjës të specializuar do të jetë në varësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe do të bashkëpunojë me Policinë Rrugore. Fuksionimi i saj nis në muajin gusht dhe do të zgjase deri në fund të vitit të ardhshëm.

“Mjaft mjete, apo operatorë kryejnë veprimtari jashtë kushteve të përcaktuara në licencat e tyre dhe këtu bëhet fjalë për ndalim në vendet e palejuara, në pika që nuk janë të autorizuara, marrje të pasagjerëve në mënyrë jo të rregullt, moszbatimit të ligjshmërisë përsa i përket biletave, tatimeve dhe taksave që duhet të paguajnë përkundër këtyre pasagjerëve të shtuar ”, thotë Arben Dhima.

Vendimi i qeverisë i jep të drejtës kësaj njësie të kryejë kontrolle të mjeteve në vende të veçanta. Kontrolleve do t’i nënshtrohen të gjitha serviset, ofiçinat, varrezat e makinave, pikat e shitjes, terminaleve të autobusëve, si dhe vendeve të depozitimit të ngarkesave e mallrave.

Top Channel