Studimi, shqiptarët besojnë më shumë te feja se institucionet

20/03/2018 12:21

Për vitin 2017, shqiptarët kanë thënë se besojnë më tepër tek institucionet fetare se sa tek ato të arsimit publik, tek institucionet e shëndetit, tek policia apo tek prokuroria apo gjykata.

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) dhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (PNUD) kanë prezantuar së fundmi gjetjet e sondazhit “Besimi në Qeverisje 2017”, i zhvilluar në nëntor 2017.
Gjetjet tregojnë se institucionet publike që gëzojnë besimin më të madh janë:
– Institucionet Fetare (76%)
– Forcat e Armatosura (63%)
– Institucionet e Arsimit Publik (63%)
– Institucionet e Shëndetit Publik (53%)
– Policia e Shtetit (53%)
– Prokuroria (22%)
– Gjykatat (21%)
– Partitë Politike (21%)

Po pse shqiptarët besojnë më shumë në fe se sa tek institucionet?

Top Channel