Ambasadori i SHBA në OSBE: Krimi e trafiku ende pengesë për Shqipërinë

23/11/2017 18:00

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës pranë OSBE-së, Harry Kamian teksa përshëndet raportin për zgjedhjet të misionit të OSBE-së në Shqipëri, thekson se pavaërësisht punë së mirë të bërë deri tani në vendin tonë korrupsioni dhe kriminaliteti mbetet pengesa kryesore për prosperitetin e vendit.

Por ndër të tjera, ai përmend edhe ish-ministrin e Brendshëm, Saimir Tahiri, duke vënë në dukje implikimin e tij nga autoritetet italiane për mbështetje ndaj trafikantëve të drogës.

“Në një rast të tillë, një ish-ministër i brendshëm – i cili tani është anëtar i Parlamentit – është implikuar në Itali për mbështetjen e trafikantëve të drogës. Z. Ambasador, duke iu drejtuar këtyre dhe problemeve të tjera, koordinimi midis aktorëve ndërkombëtarë do të vazhdojë të jetë një nga çelësat e suksesit”, shprehet Kamian.

Fjala e plotë Harry Kamian
Shtetet e Bashkuara e përshëndesin ngrohtësisht ambasadorin Borchardt në Këshillin e Përhershëm. Tani në vitin e saj të njëzetë, Prezenca e OSBE-së në Shqipëri ka bërë përparim të rëndësishëm në ndihmën që Shqipëria lufton korrupsionin dhe krimin e organizuar, kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe reformimin e gjyqësorit. Ambasador, ne mirëpresim veçanërisht qasjen bashkëpunuese që ka marrë misioni juaj duke bashkëpunuar me qeverinë shqiptare, shoqërinë civile dhe sektorin privat, dhe e vlerësojmë shumë raportin e hollësishëm të detajuar që sapo keni dhënë. Në kohën time relativisht të shkurtër këtu, unë vlerësova veçanërisht nivelin e detajeve dhe projektet konkrete, si dhe mënyrën në të cilën po angazhoheni aktivisht në shoqërinë civile dhe gamën e gjerë të aktorëve në terren në Shqipëri. Pra, faleminderit shumë për këtë raport të hollësishëm.

Ambasador, vëmë re punën e rëndësishme të stafit tuaj – me mbështetjen e vëzhguesve të zgjedhjeve të ODIHR-it – për të ndihmuar Shqipërinë me zgjedhjet parlamentare në qershor. Në raportin e tij fillestar, ODIHR-i gjeti se kandidatët kishin fushatë të lirë dhe liritë themelore u respektuan. Këto rezultate vërtet shënojnë përparim të rëndësishëm. Megjithatë, ODIHR raportoi gjithashtu se Shqipëria nuk arriti të adresojë shumë nga rekomandimet e ODIHR dhe Komisionit të Venecias të Këshillit të Evropës nga viti 2013 dhe 2015, duke përfshirë nevojën për depolitizimin e aspekteve kyçe të administratës zgjedhore. Përveç kësaj, ODIHR raportoi se besimi i publikut në procesin zgjedhor mbetet i ulët. Rrjedhimisht, Shtetet e Bashkuara përshëndetën takimin e parë të komitetit ad hoc të reformës zgjedhore të Shqipërisë më 10 nëntor. Z. Ambasador, unë e mirëpres përkushtimin tuaj që ju paraqitni në deklaratën tuaj për të punuar ngushtë me ODIHR. Ne inkurajojmë komitetin që të ndërmarrë hapa realë – në koordinim me Prezencën e OSBE-së në Shqipëri – për të zbatuar rekomandimet e ODIHR dhe të Komisionit të Venecias.

OSBE po mbështet gjithashtu përpjekjet e Shqipërisë për të zhvilluar Sistemin API (Informacion të avancuar për pasagjerët). Përdorimi i të dhënave API në shqyrtimin e udhëtarëve është një element kyç i RKSKB 2178, i cili kërkon të përmirësojë përpjekjet globale për të penguar udhëtarët terroristë. Në mbështetje të këtij qëllimi, OSBE-ja sponsorizoi një seminar kombëtar dhe ndihmoi Shqipërinë në zhvillimin e një udhërrëfyesi API. Ky punim konstruktiv plotëson edhe ndihmën dypalëshe të SHBA-ve, e fokusuar në zgjerimin e përdorimit, analizës dhe ndarjes së të dhënave të udhëtarëve në portet e hyrjes. Shtetet e Bashkuara gjithashtu do të vazhdojnë të mbështesin përpjekjet e Shqipërisë për të integruar përdorimin e të dhënave të regjistrit të pasagjerëve (PNR) në shqyrtimin e udhëtarëve. Kur përdoret me API, ne besojmë se PNR-ja mund të ndihmojë zyrtarët e sigurisë të luftojnë kundër “udhëtimit të thyeshëm” dhe / ose të identifikojnë udhëtarët me rrezik të lartë. Ne ju inkurajojmë ju dhe misionin tuaj për të vazhduar punën me qeverinë shqiptare dhe partnerët ndërkombëtarë në këtë fushë. Përmirësimi i shqyrtimit të kufijve do të forcojë sigurinë në Shqipëri dhe në rajon, veçanërisht pasi OSBE ndihmon qeverinë pritëse të zhvillojë legjislacionin përkatës për të mbështetur këtë nismë.

Ambasador, ju vunë në dukje në deklaratën tuaj se ju dhe misioni juaj vazhdoni t’i jepni përparësi punës kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizimit, dhe ne i mbështesim këto përpjekje. Ne gjithashtu e vlerësojmë përpjekjen tuaj për të bashkuar liderët fetarë dhe lokalë për të sfiduar radikalizimin në nivel komuniteti gjatë ‘United in Countering Conference on Extremism Violent’. Misioni juaj ka qenë gjithashtu aktiv në hartimin e Planit Kombëtar të Veprimit të Shqipërisë kundër Kultivimit dhe Trafikimit të Kanabisit për periudhën 2017 deri në vitin 2020. Ne duam për gatishmërinë tuaj për të trajtuar disa nga sfidat më të ngutshme dhe të profilit të lartë të Shqipërisë dhe rajonit. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të krijojnë një koordinim edhe më të ngushtë me zyrën tuaj në ndjekjen e qëllimeve të përbashkëta për të ndërtuar kapacitetin e Shqipërisë në këto fusha të rëndësishme.

Ambasadori, si ju, ne e pranojmë se mbetet shumë punë për t’u bërë. Korrupsioni dhe kriminaliteti në të vërtetë mbeten pengesa për prosperitetin në Shqipëri. Prokurori i Prokurorisë së Tiranës po heton aktualisht më shumë se 3,000 raste të marrjes dhe shkarkimit të patronazhit gjatë periudhës së fushatës zgjedhore 2017, një shqetësim që është ngritur edhe nga ODIHR. Në një rast të tillë, një ish-ministër i brendshëm – i cili tani është anëtar i Parlamentit – është implikuar në Itali për mbështetjen e trafikantëve të drogës. Z. Ambasador, duke iu drejtuar këtyre dhe problemeve të tjera, koordinimi midis aktorëve ndërkombëtarë do të vazhdojë të jetë një nga çelësat e suksesit.

Në mbyllje, Shtetet e Bashkuara edhe një herë ju falënderojnë për punën e madhe dhe për qasjen bashkëpunuese të misionit tuaj për të ndihmuar Shqipërinë të ecë përpara në rrugën e saj demokratike dhe euroatlantike. Urime përsëri për praninë e OSBE-së në Shqipëri për vitin e tij të njëzetë të ndihmës dhe ne presim me padurim të dëgjojmë për më shumë suksese në vitin e ardhshëm.

Top Channel