Pas datës 24 mars, hyn në fuqi ligji i ri i sigurimeve shëndetësore, miratuar tre vjet më parë.

Sipas ndryshimeve që do të pësojë ligji, pritet që të gjithë ata qytetarë që paguajnë sigurime shëndetësore të marrin kujdes shëndetësor dhe shërbim spitalor si normalisht, ndërkohë që ata që nuk paguajnë sigurime do të japin paratë në dorë për çdo shërbim. Kjo, duke nisur nga vizita, konsulta te mjeku e deri te ndërhyrjet kirurgjikale.

Do të paguajnë shërbimin shëndetësor me planifikim në spitale, njësoj siç është vepruar deri tani me qendrat shëndetësore apo poliklinikat, ndërkohë që, sipas ligjit, do të jetë falas shërbimi i emergjencës, pavarësisht nëse pacienti është kontribuues në skemën e sigurimeve shëndetësore apo jo.

Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor, që do të jetë edhe fondi i madh i sigurimeve bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë po mbyllin të gjitha detajet për zbatimin e ligjit, përcaktimin e kostove për çdo shërbim, si dhe modaliteteve të tjera për vendosjen në zbatim të ligjit të ri të sigurimeve.

Por, sipas specialistëve të Ministrisë së Shëndetësisë, duhet miratimi i akteve nënligjore për vendosjen në zbatim të ligjit të sigurimeve, në mënyrë që të bëhet efektiv për çdo fushë, në çdo sektor dhe të sjellë shtimin e kontribuuesve në skemën e sigurimeve shëndetësore, qëllimi kryesor i ndryshimeve që pësoi skema. Sakaq, disa prej kostove në shërbimin parësor, por edhe spitale rajonale, janë kryer këto dhjetë vitet e fundit.

Edhe qendra spitalore universitare “Nënë Tereza” ka përcaktuar nga drejtoria ekonomike koston dhe faturën financiare që paguan spitali për një pacient që merr një shërbim shëndetësor, çdo buxhet që përdoret për ditëqëndrimin e tij, për diagnozën, medikamentet, duke përfshirë këtu edhe kostot e tjera, fatura e ujit, energjisë elektrike, pagesat e punonjësve me gjithçka tjetër shtesë. Në bazë të kostove për secilin shërbim, do të vendoset edhe fatura që do të paguajë pacienti në rast se nuk i paguan kontributet shëndetësore.

Kushtojnë më shtrenjtë, shërbimi i kirurgjisë, i reanimacionit, i dermatologjisë, i kardiologjisë, por edhe shërbimi i onkologjisë e hematologjisë.

Por, nga ana tjetër, ata që kanë rrogë të madhe dhe rrjedhimisht paguajnë edhe më shumë sigurime shëndetësore, do të kenë edhe më shumë benefite. Nisur nga bashkëpunimi dhe stimulimi që i bën ligji kooperimit mes spitaleve publike dhe private, një pjesë e qytetarëve do të përfitojnë shërbime shëndetësore edhe në qendrat private nëse paguajnë sigurimet shëndetësore. Kjo në varësi të ofertave që do të bëjnë privatët, por edhe mundësive që do të ketë fondi i madh i sigurimeve për të rimbursuar dhe subvencionuar shërbime shëndetësore të caktuara.

Fatura për to do të paguhet në sportelin e spitalit dhe të gjitha paratë që do të jenë të ardhura dytësore të spitalit, do të mbahen për llogari të spitalit. Sipas ekspertëve të shëndetësisë, të cilët konsultuan ligjin dhe ndryshimet dy vjet më parë, sqaruan se pas marsit pritet që të shtohet numri i kontribuuesve në skemën e sigurimeve shëndetësore. Kështu, të gjithë ata që bëjnë sigurim vullnetar do të kenë mundësi që me ato para që depozitojnë në arkën e sigurimeve në formën e kontributeve t’i përdorin në rast se do të drejtohen në spital për probleme shëndetësore. Për t’u siguruar vullnetarisht në skemën e sigurimeve shëndetësore duhet të paguash 85 000 lekë të reja në vit.

Masa e sigurimeve shëndetësore është 3.4 për qind e pagesës për secilin të punësuar. Kjo masë do të mbetet e pandryshueshme. Ligji i ri përcakton masën e kontributeve që do të paguajnë qytetarët, 3,4% e bazës së vlerësueshme. Të ndodhur para një “presioni”, ku shërbimi shëndetësor do të paguhet në dorë, qytetarët do të duhet të sigurohen vullnetarisht. Subvencionim do të bëhet vetëm për ata persona që parashikohen në ligj, të cilët nuk kanë të ardhura dhe mundësi. Gjendja e tyre do të vërtetohet me dokumente nga gjendja civile apo institucione të tjera sociale.

Gazeta “Shqip”

Top Channel