Miss-i që zgjodhi të bëhet farmaciste

12/09/2012 19:20

Ishte ndë r të  parat bukuroshe që  shkeli botë n e spektaklit dhe të  modes në  fillim të  viteve 1990.

Ishte pak më  shumë  se 16 vjeç kur u ngjit në  skenë  pë r herë  të  parë . Kjo ndodhi në  vitin 1993,në  spektaklin “ Rreth fatit pë r 12 javë ”, ku mori pjese si modele.

Po ju risjellim në  vë mendje Vilma Papajanin, bukuroshjen që  vazhdon të  mbahet ende mend pë r hiret e saj mahnitë se.

Edhe pse sot ë shtë  të rhequr të rë sisht nga bota e televizionit dhe spektaklit, ajo mbetet imazhi i së  bukures.

Ikona që  ruhet në  kujtesë n e brezave të  një  dekade më  parë , të  cilë t me shume etje ndiqnin programe të  cilat sollë n një  revolucion në  botë n televizive.

Vilma me pjesë marrjet e saj shumë  aktive, ishte pjesë  e kë tij revolucioni të  madh risish dhe mendë sish.

Në  vitin 1995 mori Vilma fitoi kurorë n si shoqë ruesja e parë  e Miss-it dhe prej aty pë r shumë  kohë  do të  ishte pjesë  e pandare e spektakleve dhe televizionit.

Ka sfiluar pë r vite të  tera, duke zgjedhur madje edhe të  bë jë  programe në  televizion. Ka prezantuar edhe një  ngjarje të  madhe, siç ka qenë  atë herë  pë r kohë n Festivali i RTSH-së .

Pavaresisht suksesit dhe meritave të  padiskutuara, Vilma zgjodhi të  kapë rcejë  shumë  larg me profesionin e saj.

Ndoqi studimet pë r mjekesi në  degë n e farmacisë . Dhe sot e gjejmë  të rë sisht të  pë rkushtuar në  kë të  profil. U ka që ndruar larg pë r një  kohë  të  gjatë  kamerave dhe vë mendjes publike, duke u të rhequr në  jetë n e saj private.

Thotë  që  e dashuron televizionin dhe gjithçka ka dhë në  pë r ë e, por me modesti pranon se në  jetë  nuk mund të  bë sh mirë  dy gjë ra të  ndryshme në  të  njejten kohë . Ajo ka zgjedhur farmacinë , pë r të  lë në  pas pë rfundimitsht ekranin dhe magjine e tij.
Ajo çfare ka rë ndë si absolute tashmë  pë r Vilmë n e që  do të  jetë  pjesë  e pandare e jetes ë shtë  familja që  ka krijuar dhe dy fë mijet e saj të  mrekullueshem, Arvi 10- vjeç dhe Nensi 6-vjeç.

“Ka disa klientë  që  më  mbajnë  mend, edhe pse ka kaluar shumë  kohë , rreth 16 vjet. Megjithatë , një  pjesë  e mirë  e klientelë s mendohen, kush janë  të  rinj pyesin veten ku më  kanë  parë  dhe kujtohen nga Miss-i apo spektaklet edhe pse u bë ra shumë  vite në  farmacinë  ku jam”, tregoi Vilma nga studio e “Pasdites”.

Ende një  adoleshente në  pjesë marrjen e saj të  parë  në  konkurset e bukurisë , zonja Papajani kujton: “Atë herë  isha vetë m 17 vjeç, në  vit të  tretë  gjimnaz dhe me thë në  të  vë rtetë n kam qenë  edhe rreth fatit pë r 12 javë  tek spektakli i verë s. Miss-i ishte një  kë naqë si e moshë s, mbushja kohë n pasi nuk kishte shumë  aktivitete të  lira. Ishte një  thyerje tabuje. Di të  them që  nga të  gjithë  ata që  më  rrethonin, kryesisht më suesit e familjarë t më  mbë shtesnin, shoqë ria gjithashtu. Në  atë  kohë , kë to konkurese ishin akte emancipuese në  fakt, ndonë se kishte nga ata që  më  shihnin me sy të  shtrembë r”.

Por, a do të  donte Vilma që  vajza e saj 6-vjeçare të  ndiqte hapat e karrierë s së  saj. “Nuk do ta rekomandoja unë  vajzë n, do e lija në  dë shirë n e saj. Të  gjithë  mund të  zgjidhin çfarë  duan sot, bukur ë shtë  si pjesë marrje, por nuk e shoh ama si një  të  mirë , por si kë naqë si. Unë  do ta pranoja dhe do ta ndiqja pas në se ajo do të  zgjidhte, por nuk do të  isha kurrë  unë  e para që  t’ia rekomandoja diçka të  tillë ”, deklaroi Vilma, gruaja që  ndë rroi karrierë n e televizionit pë r farmacinë .

Top Channel