AKKP, kompensohen 110 ish-pronarë me 90 milionë lekë

24/02/2011 08:00

Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave njoftoi dje se ka përfunduar raundi i tretë i procesit të shqyrtimit të kërkesave të subjekteve, pasuria e të cilëve është prekur nga ndërtimet informale dhe që përfitojnë këstin e parë të kompensimit apo shpërblimit në masën prej 21,89% të shumës së miratuar me vendim qeverie.

Në përfundim të këtij procesi, janë miratuar 52 kërkesa të tjera për tërheqjen e kompensimit/shpronësimit në të gjithë vendin.

Nga ky proces përfitojnë një numër prej rreth 110 pronarësh/bashkëpronarësh, në shumën e përgjithshme prej rreth 90 milionë lekësh.

Vlerat përkatëse për secilin përfitues do të jenë disponibël në llogaritë bankare, duke filluar nga sot (data 24 shkurt 2011).

AKKP-ja u bën thirrje subjekteve të interesuara, emrat e të cilëve rezultojnë në listat përfituese të shpronësimit, të miratuara me vendim të Këshillit të Ministrave, të vijojnë të paraqiten në çdo kohë pranë zyrave tona për dorëzimin e kërkesës për tërheqjen e vlerës së kompensimit.

Top Channel