Shqiptarët, më të varfërit në Europë

22/06/2010 12:00

EUROSTAT e klasifikon Shqipërine si vendin më të varfer në Europë.

Ne nje vleresim krahasimor te Prodhimit te Brendshem Bruto (GDP) per fryme per vitin 2009, te shprehur sipas ‘Standardit te Fuqise Blerese’, vendi yne kap fundin e listes te perbere nga 37 vende, mes te cilave mungon vetem Kosova.

‘Standardi i Fuqise Blerese’, eshte njesia e perbashket monetare fiktive europiane, e cila eliminon kursin e kembimit dhe dallimet e cmimeve nga njeri vend ne tjetrin per t’i krahasuar ato. Ne nje mesatare europiane te rrumbullakosur ne shifren 100, Shqiperia shenon vetem 27%, duke mos lene asnje vend pas saj. Bosnja renditet me lart, me 30%, Maqedonia shenon 35, Serbia 37 ndersa Mali i Zi 43 perqind te GDP per fryme krahasuar me mesataren e 27 vendeve europiane.

Mireqenia vleresohet mbi mesataren europiane tek 15 vendet e vjetra te Unionit, qe kryesohen nga Luksemburgu me 268%. Greqia ndodhet nen kete mesatare me 95% dhe ndiqet nga vendet Europes Qendrore dhe lindore qe u anëtaresuan me vone ne familjen europiane, ku dy anetaret me te reja Rumania e Bullgaria rezultojne me perkatesisht 45 dhe 41%.

Ndoshta per shkak te mungeses se Kosoves, per te cilen nuk paraqiten shifra, vendi i fundit ne liste eshte Shqiperia, me nje diference prej 73 pikesh nen mesataren europiane sipas “Standardit te Fuqise Blerese”, i cili paraqet ne nje pozicion me te mire ekonomite e varfera, krahasuar me ate te monedhes se standardizuar.

Pervec vendeve te BE-se dhe Ballkanit, vleresimi i Zyres Europiane te Statistikave ka perfshire dhe Zvicren, Norvegjine e Islanden. Vleresimi perfundimtar i EUROSTAT do te publikohet ne dhjetor te ketij viti.
 

Top Channel