Shkollat 9 vjecare ne proces akreditimi

30/12/2009 08:20

Ne siten e renditjes se cilesise lidhur me mesimdhenien dhe mesimnxenien nuk do te jene vetem universitetet e vendit.

Dje ne ditet e fundit te vitit 2009, ministri i Arsimit, Myqerem Tafaj, ka bere nje rezyme te te gjitha projekteve dhe risive qe do te pesoje sistemi arsimor ne vitin e ardhshem.

Nje nga deklaratat me te rendesishme dhe ambicioze te bera nga numri nje i arsimit dje, ishte edhe akreditimi i shkollave te mesme, vec fakulteteve ne te gjithe vendin, si te sistemit publik ashtu edhe atij privat.

Shkollat e arsimit parauniversitar ne vitin 2010 do t’i nenshtrohen vleresimit te PISA (standard nderkombetar), struktura e organizates OECD (Organizata per Bashkepunim dhe Zhvillim Ekonomik).

Ky standard, konfirmoi Tafaj, do te vleresoje nivelin e te gjitha shkollave dhe diferencat midis tyre. Ndersa ne lidhje me sistemin e matures, ministri pohoi se nuk do te kete ndryshime esenciale.

I vetmi detaj i diskutuar lidhur me ndryshimet e Matures Shteterore ka qene lenda e anglishtes. Duke qene se vendi yne eshte kandidat per hyrjen ne Bashkimin Europian, gjuha angleze do te jete aq prioritare sa do te futet si provim me detyrim ne Maturen Shteterore ne vitin 2013.

Top Channel