Ligji, kompetenca te reja IKN-se

22/12/2009 08:15

Inspektorati Kombetar i Ndertimit mund te nderhyje edhe me fuqishem ne kompetencat e bashkive dhe komunave, duke prishur ndertimet ne territoret qe administron pushteti vendor.

Qeveria rrit edhe me shume kompetencat e organit qendror, duke u hequr pushtetin inspektorateve te ndertimit prane bashkive dhe komunave.

Ne Kuvend ka mberritur nje projektligj qe pritet te thelloje edhe me shume mosmarreveshjet mes ekzekutivit qendror dhe qeverisjeve vendore pas protestes se fundit te krereve te bashkive te disa qyteteve kryesore.

Projektligji “Per disa shtesa ne ligjin nr. 9780 dt 16.07.2007 per Inspektimin e Ndertimit” shton tre nene qe rrit fuqimisht kompetencat e Inspektoratit Ndertimor Urbanistik Kombetar.

Keshtu, ne draftin e mberritur ne Kuvend theksohet se pas nenit 10 shtohen nenet 10/1, 10/2 dhe 10/3.

Konkretisht ne nenin 10/1 theksohet se “Inspektorati Ndertimor Urbanistik Kombetar, perveç detyra te tjera te parashikuara ne kete ligj, ka te drejte te ushtroje perjashtimisht edhe pergjegjesite e Inspektoratit Ndertimor e Urbanistik te bashkise/komunes/qarkut… per ndertime te kundraligjshme ne territorin e bashkise/komunes/qarkut, qe nuk perfshihet ne zonat dhe objektet me rendesi kombetare”.

Ne piken 2 te ketij neni theksohet se “ushtrimi i pergjegjesise, perjashtimisht sipas pikes 1 te ketij neni, kryhet kur ne kantierin objekt inspektimi nuk ka filluar apo nuk eshte ne proces nje inspektim nga inspektorati vendor”.

Gjithashtu sipas ketij neni, Inspektorati Ndertimor Kombetar ka pergjegjesine te beje kallezim penal per vepren penale te konstatuar dhe te paraqese kerkese per heqje licence.

Ndersa ne nenin 10/3 te draftit theksohet se Inspektorati Ndertimor Kombetar merr pergjegjesite e inspektoratit te bashkise/komunes per te prishur ndertime prane mjedisit detar/liqenor apo lumor, nen qe pritet te hape polemika dhe shqetesime per nderhyrjen e mazhorances edhe ne ndertimet ne bregdet, apo dhe territore te tjera ujore dhe qe sipas te gjitha gjasave kap te gjitha qytetet e vendit.

Top Channel