BEI ofron kredi per autoritetet vendore

14/12/2009 08:20

Banka Europiane e Investimeve hapi nje linje kreditimi per biznesin e vogel dhe te mesem, si dhe per projekte infrastrukturore te bashkive dhe komunave me vlere fillestare prej 10 milione eurosh, behet e ditur nga zyrtare te bankes.

Kredite do te shperndahen permes nje banke agjent dhe do te mund te mbulojne deri ne 100 per qind te vleres se projektit te propozuar. Nje pjese e parave do te kreditohen per sipermarrje private te vogla dhe te mesme, ne fusha te tilla si industria, infrastruktura, mbrojtja ambientale, arsimi dhe shendetesi, eficience energjetike si dhe sherbime turistike.

Autoritetet bashkiake dhe komunale kane marre te drejten ligjore per te kerkuar kredi bankare per te financuar zhvillimin e infrastruktures vendore, por deri me sot, vetem pak kredi te garantuara nga qeveria qendrore jane dhene dhe asnje kredi e pagarantuar nuk eshte nenshkruar ende. Banka Europiane e Investimeve eshte Banka e Bashkimit Europian.

Ajo eshte themeluar ne vitin 1958 ne baze te Traktatit te Romes dhe vepron ne 27 vendet anetare te BE-se, si dhe ne rreth 100 vende jashte BE-se. Gjate viteve te fundit, BEI i ka akorduar Shqiperise rreth 200 milione euro kredi per te financuar disa projekte infrastrukturore dhe energjetike.  

Top Channel