Gjirokaster, zvarritet rikonstruksioni i rruges nacionale

07/12/2009 08:30

Ndonese afati i kontrates per perfundimin e projektit te rikonstruksionit te nje segmenti te rruges nacionale Tepelene-Kakavije, ka te fiksuar tetorin e vitit 2008, punimet ne kete segment ende nuk kane perfunduar.

Para festivalit folklorik kombetar ne shtator te ketij viti firma ndertuese “Studio Projekt FEBA” e shtroi me asfalt te gjithe gjatesine prej afro nje kilometer, dhe qysh atehere punimet nuk kane vazhduar duke lene kete rruge pa murin ndares midis dy kalimeve, sikurse e permban projekti.

Mandej, nje vit pas perfundimit te afatit sikurse eshte shenuar ne dy tabela informative vendosur ne dy skajet e ketij segmenti, projekti i rruges mbetet i paperfunduar edhe pse me pare jane shpronesuar dhe shperblyer pronaret e 37 objekteve private. Sipas specialisteve, shperblimet kane shkuar perafersisht sa gjysma e vleres se pergjithshme te akorduar per rikonstruksionin e rruges ne fjale.

Projekti perbente pjesen e trete te nje projekti “Mbikalim rruga Virua” qe perfshinte nderhyrje per ngritjen edhe te dy segmenteve te tjera te kesaj rruge qe permbytej ne menyre te perseritur disa here ne vit nga vershimet e lumit Drino. Vlera e pergjithshme e projektit kap shifren e 116 milione e 163 mije lekeve, te investuara nga Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve prane MPPTT-se.

Vonesat e para ne ecurine e ketij projekti erdhen nga procedurat e ngadalta te shpronesimeve. Megjithate, edhe pse nje pjese e konsiderueshme e tyre jane aprovuar nga KKRT-ja e bashkise ne kundershtim me ligjin e urbanistikes, pasi jane ngritur mbi kolektore te ujerave te bardha e te zeza, perseri pronaret u paguan nga shteti.

Top Channel