KESH e OST: Te rritet cmimi

28/10/2009 16:45

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare i ka dorezuar Entit Rregullator te Energjise kerkese per rritje te cmimit te energjise qe kjo kompani i shet Operatorit te Shperndarjes.

Sipas ketij propozimi cmimi rritet  nga 1,6 ne 2,5 lek per kilovat ore. Drejtori i KESH, Muharem Stojku thote se kjo kerkese per rritje te cmimit te energjise ka ardhur pasi ky cmim nuk justifikon shpenzimet.

Pak dite me pare edhe Operatorit i Sistemit te Transmetimit te Energjise Elekterike beri kerkese zyrtaret te ERE per rritje te cmimit nga 0,5 lek per kilovat/ore ne 0.9 leke per kilovat ore pa perfshire Tatimin mbi Vleren e Shtuar.

Kerkesa per rritjen e cmimit sipas OST mbeshtetet ne nevojen per fonde qe ka shoqeria ne realizimin e investimeve dhe pagesen e kredive.

Ne mars te 2008-es, OST kerkoi nga Enti rritjen nga 0.45 leke/kwh, qe ishte ne 0.5 leke/kwh tarifen e sherbimit te transmetimit te energjise elektrike. Duket se kekresa e dy operatoreve KESH dhe OST vjen si reaksion zinxhir pas kerkeses se bere nga Operatori i Sistemit te Shperndarjes per rritjen e cmimit te Energjise Elektrike per konsumatorin final me rreth 20 perqind.

Top Channel