Voskopoja pa certifikata

26/09/2009 11:45

Zyra e Gjendjes Civile ne Voskopoje eshte mbyllur prej ditesh duke refuzuar keshtu sherbimin ndaj qytetareve per certifikata.

Banoret e zones se Voskopojes nuk mund te kryejne asnje sherbim prane kesaj zyre. Shkak eshte bere shkarkimi i punjonesit te gjendjes civile me nje vendim te kryetarit te komunes.

Sipas punonjesit te gjendjes civile Eduart Bajramasi shkarkimi i tij nga detyra ka qene i padrejte dhe eshte ankimuar ne gjykate.

Nga ana e tij kryetari i komunes thote se vendimi per pushimin nga puna te punonejsit te gjendjes civile eshte bazuar ne ankesat e banoreve.

Konflikti ka shtuar pakenaqesite ne rradhet e banoreve. Edhe pse ne kete periudhe kerkesat per certifikata kane qene te shumta zyra e gjendjes civile qendron e mbyllur.

Top Channel