Kasat per biznesin, shkelen afatet

02/09/2009 16:30

Pajisja me kasa fiskale per biznesin ne vend nuk i qendroi afateve te percaktuara me ligj. 

Ne rrethin e Tiranes te gjitha bizneset e medha dhe VIP duhet te ishin pajisur me kasat fiskale brenda afatit kohor 31 maj te ketij viti.

Sipas te dhenave te Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve numri total i bizneseve te medha dhe VIP te regjistruara qe perfshihen ne kete skeme eshte 4100  nga te cilet vetem 2800 tatimpagues i kane marre kasat fiskale.

Drejtoria e Tatimeve deklaron se pjesa tjeter te biznesit qe nuk ka respektuar afatet e percaktuara i eshte nenshtruar gjobave per mosvendosje.

Por edhe per ato biznese qe i kane marre arkat rregjistruese elektronike nuk kane munguar rastet kur administrates tatimore  i eshte dashur te ushtroje presion ligjor per venien ne pune te tyre.

Aktualisht jane 5 kompani ne treg te autorizuara per shitjen e ketyre pajisjeve. Bledar Balla drejtuesi i nje prej kompanive qe mbulojne pjesen me te madhe te tregut te shitjes se ketyre pajisjeve deklaron se procesi deri tani ka ecur shume ngadale dhe kane qene te pakta bizneset qe kane shfaqur interes per blerjen e ketyre kasave.

Keto pajisje bejne regjistrimin ditor te te dhenave mbi xhiron e biznesit dhe nje here ne muaj ne menyre automatike keto percojne te dhenat ne drejtorine e tatimeve, cmimet per keto regjistrues elektronik variojne ne baze te nivelit te teknologjise.

Eshte tentativa e trete qe qeveria ben per pajisjen me kasa fiskale te biznesit,pas dy tentativave te deshtuara, asaj te vitit 94 dhe asaj te vitit 97. Ne asnje nga rastet nuk u arrit dot  qe te dhenat e arkave regjistruese te sherbenin si tregues i vetem dhe i vertete i qarkullimit te realizuar nga subjekti.

Top Channel