Kredite, BSH rregulla te reja

18/02/2009 16:40

Banka e Shqiperise ka vendosur rregulla te reja qe tashme i detyrojne ligjerisht bankat te japin informacion te hollesishem per individet qe marrin nje kredi konsumatore ose me hipoteke.

Rregullorja percakton detyrimin per bankat ne dhenien e informacionit, si perpara momentit te kerkeses per kredi ashtu edhe  gjate nenshkrimit te kontrates.

“Ne vleren e kredise qe do te jepet, ne normen e interesit, do te behen transparente te gjitha kushtet, te drejtat dhe detyrimet e paleve, nje plan paraprak i shlyerjes se kredise dhe te gjithe elementet do te perfshihen ne kontraten e kredise”, u shpreh Ermira Tepelena, shefe e Supervizionit ne Banken e Shqiperise.

Venia paraprake ne dispozicion e gjithe informacionit te mundshem per klientin ne momentin qe ky i fondit kerkon te marre nje kredi i jep atij mundesine te njihet me kushtet detyrimet koston e kredise etj qe ne momentin e pare cka i jep atij mundesine te bej nje krahasim te ofertave qe ofrojne banka te ndryshme ne vend per te njejtin produkt.

Top Channel