Matura Shteterore, publikohen formularet

12/02/2009 08:25

Ministria e Arsimit ka publikuar dy formularet e Matures Shteterore 2009, ate A1 dhe A1-Z, te cilet duhet te
plotesohen nga maturantet e ketij viti, duke nisur nga data 20 shkurt e per t’u dorezuar brenda dates 10 mars.

Bashke me modelin e formulareve, drejtuesit e Ministrise se Arsimit kane bere publike edhe udhezimet perkatese per plotesimin e tyre pa gabime dhe ne menyre korrekte. Ne udhezim theksohet fakti se Formulari A1 plotesohet per t’u regjistruar ne Maturen Shteterore 2009, vetem nga maturantet e vitit 2009, si dhe nga kandidatet qe kane mbaruar shkollen para vitit 2009 dhe nuk kane dhene provimet me zgjedhje te Matures Shteterore 2006, 2007, 2008.

 Ndersa Formulari A1-Z duhet te plotesohet vetem nga kandidatet qe kane marre pjese ne provimet me zgjedhje te Matures Shteterore 2006, 2007, 2008, si dhe nga ata qe duan te mbartin, njeren ose te dyja lendet me zgjedhje, ne Maturen Shteterore 2009.

Top Channel