Mundësi Punësimi

Ekonomist per menaxhimin e aseteve

Top Channel kerkon te punesoje Ekonomist per menaxhimin e aseteve.
Të interesuarit duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtëme:

 1. Diplome në Fakultetin e Ekonomisë  te UT.
 2. Njohuri mbi legjislacionin tatimor në Republikën Shqipërisë.
 3. Të përdore software Kontabiliteti , perben favor Alpha Web.
 4. Të zotërojë aftësi shumë të mira kompjuterike mbi  paketën  Microsoft Office.
 5. Të jetë metodik/e dhe i/e organizuar, me ndërshmëri dhe integritet.
 6. Të jetë i/e aftë të punojë në grup.
 7. Njohurite  ne  gjuhën angleze perbejne avantazh.
 8. Te ketë minimumi 2 vjet përvojë pune në  profile të ngjashëm.
 9.  Perben  favor referenca e punës së mëparshme.

 

Dokumentacioni i kerkuar:

 • CV.
 • Diploma + lista e notave.
 • Referenca nga punet e meparshme.
 • Certifikata dhe vertetime te tjera jane nje plus.

Te interesuarit te dergojne dokumentacionin ne adresen [email protected] deri me 19 Nentor 2017.

 

Grafist/Promocion

Top Channel kerkon te punesoje Grafist/Promocion.

Të interesuarit duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtëme:

 1. Te kete eksperience pune ne perdorimin e programeve: graphic design / video editing / motion graphics
 2. Te jete i/e afte te punoje ne grup.
 3. Te jete kreativ/kreative.
 4. Te kete minimumi 2 vjet pervoje pune ne profil te ngjashem.

Dokumentacioni i kerkuar:

 • CV.Diploma + lista e notave.
 • Referenca nga punet e meparshme.
 • Certifikata dhe vertetime te tjera jane nje plus.
 • Portofol (disa nga punet e meparshme) te puneve paraardhese.

Te interesuarit te dergojne dokumentacionin ne adresen [email protected] deri me 19 Nentor 2017.

 

Gazetarë në departamentit e Web për sektorin ShowBiz/Lifestyle

Top Channel kërkon të punësojë gazetarë në departamentit e Web për sektorin ShowBiz/Lifestyle.
Kandidatët preferohen të kenë eksperiencë në punën në web apo dhe në median e shkuar.
Të gjithë të interesuarit të na kontaktojnë në adresën [email protected], ku së bashku me CV, mund të paraqiten edhe disa nga punët e kryera.

 

Administrator Rrjeti

Top Channel kerkon te punesoje personel IT per pozicionin Administrator Rrjeti.

Kerkesat e pergjithshme:

 • Te jete i diplomuar ne nje nga deget: Informatike, Inxhinieri , Matematike.
 • Te kene mbi 2 vjet eksperience pune ne pozicionin perkates.

Kerkesat Specifike:

 • Njohuri te mira dhe eksperience ne fushen rrjeteve kompjuterike.
 • Njohuri shume te mira te protokollit TCP/IP.
 • Njohuri te shume te mira te Windows OS dhe Linux.
 • Njohuri e komponenteve hardware.

Dokumentacioni i kerkuar:

 • CV.
 • Diploma + lista e notave.
 • Referenca nga punet e meparshme.
 • Certifikata dhe vertetime te tjera jane nje plus.

Te interesuarit te dergojne dokumentacionin ne adresen [email protected].