Guida TV

07:00
"Wake Up"
09:00
Lajme e Moti
09:17
Horoskopi
09:30
"Ne Shtepine Tone"
12:00
Lajme e Moti
12:45
Serial "Porta Rosa" R
15:00
Lajme e Moti
15:40
TOP TALK
16:00
TN "Fuqia e Dashurise"
17:00
"Ftese ne Pese"
18:20
Premiere Game Show
19:30
Lajme e Moti
20:10
"Fiks Fare"
21:00
"Open"
22:45
"Procesi Sportiv"
00:00
Lajme e Moti
00:35
TOP TALK R
01:00
"Fiks Fare" R
02:00
Serial "Te Humbur" R
03:00
Lajme e Moti
03:35
Filler
04:00
Serial "Shtepiake te Deshperuara" R
05:00
"Ftese ne Pese" R
06:05
"Fiks Fare" R
07:00
"Wake Up"
09:00
Lajme e Moti
09:17
Horoskopi
09:30
"Ne Shtepine Tone"
12:00
Lajme e Moti
12:48
"Open" R
15:00
Lajme e Moti
15:40
TOP TALK
16:00
TN "Fuqia e Dashurise"
17:00
"Ftese ne Pese"
18:20
Premiere Game Show
19:30
Lajme e Moti
20:10
"Fiks Fare"
21:00
Serial "Baroni i Zi"
22:00
"Top Show"
00:00
Lajme e Moti
00:35
TOP TALK R
01:00
"Fiks Fare" R
02:00
Serial "Te Humbur" R
03:00
Lajme e Moti
03:35
Filler
04:00
Serial "Shtepiake te Deshperuara" R
05:00
"Ftese ne Pese" R
06:05
"Fiks Fare" R
07:00
"Wake Up"
09:00
Lajme e Moti
09:17
Horoskopi
09:30
"Ne Shtepine Tone"
12:00
Lajme e Moti
12:48
"Top Show" R
15:00
Lajme e Moti
15:40
TOP TALK
16:00
TN "Fuqia e Dashurise"
17:00
"Ftese ne Pese"
18:20
Premiere Game Show
19:30
Lajme e Moti
20:10
"Fiks Fare"
21:00
"Top Story"
22:00
"Soiree"
00:00
Lajme e Moti
00:35
TOP TALK R
01:00
"Fiks Fare" R
02:00
Serial "Te Humbur" R
03:00
Lajme e Moti
03:35
Filler
04:00
Serial "Shtepiake te Deshperuara" R
05:00
"Ftese ne Pese" R
06:05
"Fiks Fare" R
07:00
"Wake Up"
09:00
Lajme e Moti
09:17
Horoskopi
09:30
"Ne Shtepine Tone"
12:00
Lajme e Moti
12:48
"Soiree" R
15:00
Lajme e Moti
15:40
TOP TALK
16:00
TN "Fuqia e Dashurise"
17:00
"Ftese ne Pese"
18:20
Premiere Game Show
19:30
Lajme e Moti
20:10
"Fiks Fare"
21:00
"Open"
22:00
"Top Story" R
00:00
Lajme e Moti
00:35
TOP TALK R
01:00
"Fiks Fare" R
02:00
Serial "Te Humbur" R
03:00
Lajme e Moti
03:35
Filler
04:00
Serial "Shtepiake te Deshperuara" R
05:00
"Ftese ne Pese" R
06:05
"Fiks Fare" R
07:00
"Wake Up"
09:00
Lajme e Moti
09:17
Horoskopi
09:33
"Ne Shtepine Tone"
12:00
Lajme e Moti
12:25
"Open" R
15:00
Lajme e Moti
16:00
TN "Fuqia e Dashurise"
17:00
"Ftese ne Pese"
18:20
Premiere Game Show
19:30
Lajme e Moti
20:10
"Fiks Fare"
21:00
"The Voice Kids Albania 3"
23:00
Serial "Borxhias 3"
00:00
Lajme e Moti
00:35
Filler
01:00
"Fiks Fare" R
02:00
Serial "Te Humbur" R
03:00
Lajme e Moti
03:35
Filler
04:00
Serial "Shtepiake te Deshperuara" R
05:00
"Ftese ne Pese" R
06:05
"Fiks Fare" R
07:00
INFO
07:30
Serial "Tre Trendafilet e Eves 2" R
09:00
Lajme e Moti
09:17
Horoskopi
09:27
Serial Vizat: "Avatar"
10:05
Film "Si ne Parajse" R
12:00
Lajme e Moti
12:45
"The Voice Kids Albania 3" R
15:00
Lajme e Moti
15:45
POP CULTURE
18:20
"Hipokrati"
19:30
Lajme e Moti
20:10
"Gjurme Shqiptare"
21:00
"Dua te te bej te Lumtur"
23:00
Serial " Borxhias 4" R
00:00
Lajme e Moti
00:35
Pop Culture R
03:00
Lajme e Moti
03:35
Serial "Shtepiake te Deshperuara" R
05:07
Film "Protokolli Praga" R
07:00
INFO
07:30
Serial "Tre Trendafilet e Eves 3" R
09:00
Lajme e Moti
09:17
Horoskopi
09:30
Serial Vizat: "Avatar"
10:00
"Top List"
12:00
Lajme e Moti
12:47
"Gjurme Shqiptare 5" R
13:35
"Hipokrati" R
15:00
Lajme e Moti
16:00
Serial "Porta Rosa"
18:00
Premiere Game Show
19:30
Lajme e Moti
20:00
"Vitrina e Librit"
20:15
"Exclusive"
21:00
"Sekretet e Portokallise"
23:00
Serial "Borxhias 5" R
00:00
Lajme e Moti
00:40
"Top List" R
03:00
Lajme e Moti
03:35
Serial "Shtepiake te Deshperuara" R
05:07
Film "Jete ne Ajer" R