Guida TV

07:00
"Wake Up"
10:00
Serial "Saga e Forsajtve" R
11:00
Soap Opera "Parajsa e Zonjave" R
12:00
Lajme e Moti
12:45
"Ne Shtepine Tone"
15:00
Lajme e Moti
15:40
TOP TALK
16:00
Soap Opera "Parajsa e Zonjave"
17:00
"Ftese ne Pese"
18:20
Premiere Game Show
19:30
Lajme e Moti
20:10
"Fiks Fare"
21:00
"Open"
23:00
"Procesi Sportiv"
00:30
Lajme e Moti
01:05
TOP TALK R
01:30
"Fiks Fare" R
02:30
"Vetem per te qeshur" R
03:00
Lajme e Moti
03:35
Serial "Te humbur" R
04:17
Serial "Shtepiake te deshperuara" R
05:07
"Ftese ne Pese" R
06:10
"Fiks Fare" R
07:00
"Wake Up"
10:00
Serial "Saga e Forsajtve" R
11:00
Soap Opera "Parajsa e Zonjave" R
12:00
Lajme e Moti
12:45
"Ne Shtepine Tone"
15:00
Lajme e Moti
15:40
TOP TALK
16:00
Soap Opera "Parajsa e Zonjave"
17:00
"Ftese ne Pese"
18:20
Premiere Game Show
19:30
Lajme e Moti
20:10
"Fiks Fare"
21:00
"Top Story"
22:00
Premiere Top Show
00:00
Lajme e Moti
00:35
TOP TALK R
01:00
"Fiks Fare" R
02:00
Serial "Te humbur" R
03:00
Lajme e Moti
03:35
"Vetem per te qeshur" R
04:10
Serial "Shtepiake te Deshperuara" R
05:07
"Ftese ne Pese" R
06:10
"Fiks Fare" R
07:00
"Wake Up"
10:00
Serial "Saga e Forsajtve" R
11:00
Soap Opera "Parajsa e Zonjave" R
12:00
Lajme e Moti
12:45
"Ne Shtepine Tone"
15:00
Lajme e Moti
15:40
TOP TALK
16:00
Soap Opera "Parajsa e Zonjave"
17:00
"Ftese ne Pese"
18:20
Premiere Game Show
19:30
Lajme e Moti
20:10
"Fiks Fare"
21:00
"Soiree 2"
23:00
Serial "Damages/ Demet"
00:00
Lajme e Moti
00:35
TOP TALK R
01:00
"Fiks Fare" R
02:00
Serial "Te humbur" R
03:00
Lajme e Moti
03:35
"Vetem per te qeshur" R
04:10
Serial "Shtepiake te Deshperuara" R
05:07
"Ftese ne Pese" R
06:10
"Fiks Fare" R
07:00
"Wake Up"
10:00
Serial "Saga e Forsajtve 2" R
11:00
Soap Opera "Parajsa e Zonjave" R
12:00
Lajme e Moti
12:45
"Ne Shtepine Tone"
15:00
Lajme e Moti
15:40
TOP TALK
16:00
Soap Opera "Parajsa e Zonjave"
17:00
"Ftese ne Pese"
18:20
Premiere Game Show
19:30
Lajme e Moti
20:10
"Fiks Fare"
21:00
"Open"
23:00
Serial "Damages/ Demet"
00:00
Lajme e Moti
00:35
TOP TALK R
01:00
"Fiks Fare" R
02:00
Serial "Te humbur" R
03:00
Lajme e Moti
03:35
"Vetem per te qeshur" R
04:10
Serial "Shtepiake te Deshperuara" R
05:07
"Ftese ne Pese" R
06:10
"Fiks Fare" R
07:00
"Wake Up"
10:00
Serial "Saga e Forsajtve 2" R
11:00
Soap Opera "Parajsa e Zonjave" R
12:00
Lajme e Moti
12:45
"Ne Shtepine Tone"
15:00
Lajme e Moti
16:00
TN "Parajsa e Zonjave"
17:00
"Ftese ne Pese"
18:20
Premiere Game Show
19:30
Lajme e Moti
20:10
"Fiks Fare"
21:00
Serial "Loje e rrezikshme" R
23:00
Serial "Damages/ Demet"
00:00
Lajme e Moti
00:35
TOP TALK R
01:00
"Fiks Fare" R
02:00
Serial "Te humbur" R
03:00
Lajme e Moti
03:35
"Vetem per te qeshur" R
04:10
Serial "Shtepiake te Deshperuara" R
05:07
"Ftese ne Pese" R
06:10
"Fiks Fare" R
07:00
INFO
07:30
Serial "Hakmarrja 4" R
09:00
Serial Vizat: "Oborri i Fermes"
10:00
Serial "Saga e Forsajtve 2" R
12:00
Lajme e Moti
12:45
Film "Karavaxho" R
15:00
Lajme e Moti
15:45
"Fshatrat e Shqiperise"
16:20
POP CULTURE
18:00
"Hipokrati 2"
19:30
Lajme e Moti
20:10
"Gjurme Shqiptare 6"
21:00
Opera "Il Trovatore"
23:00
Serial "Damages/ Demet"
00:00
Lajme e Moti
00:35
Pop Culture R
03:00
Lajme e Moti
03:35
Serial "Shtepiake te Deshperuara" R
05:07
Film "Qyteti i Heshtjes" R
07:00
INFO
07:30
Serial "Hakmarrja 4" R
09:00
"Hipokrati 2" R
10:25
"Top List"
12:00
Lajme e Moti
12:45
Film "Karavaxho" R
15:00
Lajme e Moti
15:30
"E Diell"
19:30
Lajme e Moti
20:00
"Vitrina e Librit"
20:15
"Exclusive"
21:00
Film "Me dy fytyra"
23:00
"Gjithcka me shije perfekte" R
00:00
Lajme e Moti
00:35
"Top List" R
03:00
Lajme e Moti
03:35
Serial "Shtepiake te Deshperuara" R
05:07
Film "Vampiret e Dites" R