US ambassador Kim has another important message for US citizens in Albania

31/03/2020 13:34

Attention American citizens: tomorrow may be the last flight from Tirana! Contact us immediately: [email protected]

?? | Vini re qytetarë amerikanë: nesër mund të jetë avioni i fundit që niset nga Tirana! Na kontaktoni menjëherë: [email protected]

Top Channel