Studim i fundit i Institutit të Statistikave në vitin 2011 për ‘Përdorimin e Kohës sipas Gjinisë’ tregon se meshkujt merren shumë pak me punët e shtëpisë krahasuar me gratë. Por 8 vite më vone duket se situata ka ndryshuar.

Nëse vite më parë orët e shpenzuara për punët kryesore të shtëpisë si për pastrimin, gatimin dhe larjen e enëve, hekurosjen ishin të lidhura me gjininë, sot nuk mund të themi kështu.

Meshkujt nuk kontribuojnë vetëm 4% të orëve në familje dhe gratë 96%, por ndarja e punëve në ditët e sotme bëhet përgjithësisht në mënyrë të barabartë.

Kristi Gongo

Top Channel