DATA DELETION INSTRUCTIONS

TOP CHANNEL DATA DELETION INSTRUCTIONS

Top Channel does not store your personal data; it is used only for login. If you want to delete your data from Top Channel products or apps please email us at [email protected]


INSTRUKSIONE PËR FSHIRJEN E TË DHËNAVE TË PERDORUESIT 

Top Channel nuk ruan të dhënat tuaja personale; ato përdoren vetëm për hyrje (login). Nëse dëshironi të fshini të dhënat tuaja në produktet dhe aplikacionet e lidhur me Top Channel, ju lutemi shkruani një email në [email protected].