Letërkëmbimi PS-PD për 8 Mars, komunikimi që vërteton krizën

10/03/2016 00:00

Në mbrëmjen e 8 Marsit, me një letër zyrtare Fatmir Xhafaj i propozon nënkryetarit Halimi, që Komisioni për Reformën të mblidhet pas “Venecias” dhe palët të autorizojnë ekspertët e pavarur dhe ata të partive politike që të punojnë së bashku, për të përfshirë tek amendamentet rekomandimet përfundimtare të Komisionit të Venecias.

Fatmir Xhafaj propozon si arbitër dy ekspertët e misioneve të drejtësisë europiane dhe amerikane, EURALIUS dhe OPDAT, dhe “për rastet kur nuk ka dakordësi, amendamenti do të paraqitet me dy alternativa, së bashku me opinionin përkatës të ekspertëve të huaj”.

Fatmir Xhafaj e ruan rolin e ekspertëve të huaj si arbitra deri në fund, kur drafti të shkojë në Parlament. Dhe, në rast mosmarrëveshje, t’u besojnë atyre interpretimin përfundimtar të opinionit të “Venecias”.

Por, Partia Demokratike thotë se kjo është rruga që çon në humbje kohe, siç ka ndodhur, dhe nuk garanton sukses. Në letrën e përgjigjes, një ditë më vonë, Eduard Halimi këmbëngul te dialogu politik, për të cilin thonë se “Venecia” ia ka lënë detyrë politikanëve dhe jo ekspertëve.

Hapat që propozojnë demokratët janë tre: Dialog dhe konsensus për 10 çështjet e ngritura nga opozita për reformën në drejtësi; ngritja e grupit të ekspertëve me përbërje politike, përfshirë edhe dy ekspertët e huaj, por pa u dhënë rol arbitri; dhe në fund hartimi i amendamenteve konsensuale, që do t’i kalojnë më pas komisionit të posaçëm.

E vetmja gjë për të cilën bien dakord, pa rënë ende dakord demokratët dhe socialistët, janë vendet bosh që kanë lënë për datat hipotetike të muajit mars, për të kryer reformën në drejtësi.

Top Channel