Përcaktohen “vijat e kuqe” të prokurorëve

07/04/2014 00:00

Prokurorë, kini kujdes me alkoolin! Kujdes me dhuratat, madje edhe nëse një e tillë vjen nga kolegu juaj.

Kodi i ri i Etikes për Prokurorin përfshin edhe ndalesa të tilla, ku kërkohet që prokurorët të mos përdorin substanca që ndikojnë ne gjendjen e tij e qe nuk jane rekomanduar nga mjeku, te mos perdorin per qellime personale sendet e sekuestruara, siç edhe ka ndodhur gjate operacioneve te policise, ku prokuroret perdorin automjetet e bllokuara autoreve te krimeve. Ne te kundert ne Kodin e ri te Etikes ai do t’i nenshtyrohet nje hetimit nga inspektori i etikes.

“Ndër risitë më të rëndësishme në projektin e ri, mund të përmendim normimin e sjelljes së prokurorit jashtë orarit zyrtar. Prokurori, pavarësisht rrethanave dhe kushteve duhet të jetë i aftë të reflektojë dinjitet moral dhe profesional. Prokuroria është përballur gjatë dy dekadave të fundit me mungesën e besimit nga ana e opinionit publik, kjo edhe për faktin se prokurorë të ndryshëm nuk kanë respektuar pikërisht parimet bazë të etikës. Për monitorimin e etikës së prokurorëve, Kodi i Ri ka parashikuar një strukturë të posaçme, inspektorin e Etikës. Kjo njësi do të komunikojë drejtpërdrejt me Prokurorin e Përgjithshëm dhe do të marrë të gjitha hapat e nevojshëm për të përmirësuar performancën e prokurorëve”, tha kryeprokurori Adriatik Llalla.

Ne Kodin e Etikes, prokurorit i ndalohet te mbaje dosjet nen hetim ne shtepi apo ne mjedise jashte ambienteve zyrtare, nuk duhet te lejoje qe emri dhe reputacioni i tij te perdoren nga te tjeret dhe çfare eshte me e rendesishme, ai nuk duhet te marre vendime bazuar ne preferencat politike. Shkelja e ketij kodi etike shoqerohet me masa disiplinore, deri ne ndjekje penale.

Top Channel