Zgjedhjet, pjesëmarrja deri në orën 16:00

23/06/2013 17:00

Pjesëmarrja në rang vendi vazhdon të rritet, ndërsa tre orë përfundimi i mbylljes së votimeve, ajo paraqitet në 35-40% të popullsisë me të drejtë vote, në ZAZ-të në të gjithë vendin.

Zëdhënësja e Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve, raportoi këto shifra, për pjesëmarrjen në disa prej ZAZ-ve deri në orën 16:00.

ZAZ 68, Berat
Kanë marrë pjesë 7 327 votues ose 37,51%

ZAZ 17, Dibër
2 395 votues ose 32,09%

ZAZ 21, Durrës
10 661 votues ose 37,96%

ZAZ 23, Durrës
8 363 votues ose 29,95%

ZAZ 55, Fier

14 601 ose 37,23%

ZAZ 80, Gjirokastër

9 556 votues ose 36,42%

ZAZ 73, Korcë
7506 votues ose 42,16%

ZAZ 13, Lezhë
10 209 votues ose 30,77%

ZAZ 15, Lezhë
4 365 votues ose 41,54%

ZAZ 7, Shkodër
8 360 votues ose 29,01 %

ZAZ 28, Tiranë
4 819 votues ose 42,75%

ZAZ 30, Tiranë
1 447 votues ose 30,19%

ZAZ 31, Tiranë
5 797 votues ose  42,92%

ZAZ 32, Tiranë
15 403 votues ose 43,3%

ZAZ 34, Tiranë
2 619 votues ose 34,52%

ZAZ 40, Tiranë
3 695 votues ose 34,69%

ZAZ 83, Vlorë
6 399 votues ose 23%

ZAZ 87, Vlorë
7 174 votues ose 29,37%

Top Channel