Fshatrat e Shqipërisë

Çdo të shtunë, Ora 15:45

Programi "Fshatrat e Shqipërisë” vë në dukje zhvillimin e fshatit, ekonominë rurale, investimet në infrastukturë apo akomodimin nëpër bujtina të turistëve. Një program që sheh dhe prek projektet e agroturizmit dhe zhvillimin e kapitalit njerëzor. Një rrugëtim përtej bukurive duke zbuluar të vërtetat që shtrihen rreth e qark Shqipërisë tonë të vogël me të fshehta të mëdha.