Pop Culture

Çdo të shtunë, Ora 16:20

Programi “Pop Culture”, një projekt  me rubrika të strukturuara që përfshijnë grupmoshë më të zgjeruar, sigurisht pa humbur argëtimin dhe natyrshmërinë si pikë të fortë të programit. Pop Culture vjen me disa rubrika: Pop People, Pop Buzz, Pop Youth, POP 5, NJE DITE ME DOJNEN të cilat sjellin frymën rinore të audiences shqiptare.