“Pop Culture” ishte një projekt me rubrika të strukturuara që përfshinte një grupmoshë zgjeruar, sigurisht pa humbur argëtimin dhe natyrshmërinë si pikë të fortë të programit. Pop Culture përfshinte disa rubrika: Pop People, Pop Buzz, Pop Youth, Pop 5, Një ditë me Dojnën, të cilat sollën frymën rinore të audiencës shqiptare.

" /> “Pop Culture” ishte një projekt me rubrika të strukturuara që përfshinte një grupmoshë zgjeruar, sigurisht pa humbur argëtimin dhe natyrshmërinë si pikë të fortë të programit. Pop Culture përfshinte disa rubrika: Pop People, Pop Buzz, Pop Youth, Pop 5, Një ditë me Dojnën, të cilat sollën frymën rinore të audiencës shqiptare.

">

Pop Culture

“Pop Culture” ishte një projekt me rubrika të strukturuara që përfshinte një grupmoshë zgjeruar, sigurisht pa humbur argëtimin dhe natyrshmërinë si pikë të fortë të programit. Pop Culture përfshinte disa rubrika: Pop People, Pop Buzz, Pop Youth, Pop 5, Një ditë me Dojnën, të cilat sollën frymën rinore të audiencës shqiptare.