Shofer Autobusi

Departmenti: Logjistika

Vendodhja: Kodër Mëzez, Kashar Tiranë

Pozicioni:  Shofer Autobusi

Detyrat

  • Kryen transportin e punonjesve te kompanise dhe te ftuarit në adresat e kerkuara.

Kualifikimet

  • Te kete eksperience te meparshme si shofer autobuzi.
  • Te kete te disponueshem patenten ÇAP.

Të gjithë të interesuarit të dërgojnë CV në adresën [email protected].
Vetëm aplikuesit të cilet do të përzgjidhen për intervistë, do të lajmërohen nëpërmjet rrugëve të kontaktit.