Mundësi e punësimi pranë Departamentit të Arkivit

Shoqëria “Top Channel” sh.a. ofron mundësinë e punësimit pranë Departamentit të Arkivit.

Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme;

  • Të zotërojnë diplomë të nivelit “Bachelor”.
  • Të kenë njohuri shumë të mira në gjuhën shqipe.
  • Të kenë njohuri mbi ҫështje të politikës së ditës, sociale, të historisë dhe rreth ҫështjeve të kulturës.

 

Te gjithë të interesuarit të dërgojnë CV në adresën [email protected], brenda datës 18.07.2024.
Vetëm kandidatët të cilët do të përzgjidhen për intervistë, do të kontaktohen nga Departamenti I Burimeve Njerëzore.