Montazhier/e

Shoqëria Top Channel ofron mundësinë e punësimit në pozicionin e punës “Montazhier/e”.
Kandidatët duhet të kenë eksperiencë pune në montazh si edhe të kenë njohuri të programit Edius.

CV mund t’i dërgoni në adresën [email protected].
Vetëm aplikuesit të cilët do të përzgjidhen për intervistë, do të lajmërohen nëpërmjet rrugëve të kontaktit.