Bashkimi Evropian ka kufizuar eksportimin e pajisjeve medicinale në vendet e treta për të siguruar sasi të mjaftueshme për sistemet shëndetësore të vendeve të saja anëtare

“Eksportet jashtë BE-së, përfshirë Ballkanin Perëndimor, duhet të miratohen paraprakisht,” tha Komisioni Evropian

Top Channel