TVSH “zhduk” kater mije biznese te vogla

06/01/2010 08:00

Hyn ne fuqi kalimi i nje  pjese te biznesit te vogel ne sistemin e TVSH-se.

Nga data 1 janar, tatimet kane nisur regjistrimin e bizneseve me xhiro mbi 5 milione leke, duke i futur ne proceduren e pageses se 20 per qind TVSH. Per t’iu shmangur detyrimeve te reja administrative, nje pjese e konsiderueshme e bizneseve te vogla kane preferuar te mbyllin aktivitetin, duke kerkuar cregjistrim ne QKR dhe Tatime.

Mbyllja e aktivitetit dhe hapja nje biznesi te ri qe ndryshon nga i vjetri vetem nga emri, i cliron subjektet nga detyrimi per te paguar TVSH-ne. Kete shpjegim e japin shume eksperte kompanish private. Te dhenat operative flasin per rreth 4 mije subjekte private te vogla, te cilat kane deklaruar mbylljen e aktivitetit. Numri mund te jete me i madh po t’i referohemi situates kritike qe po kalon ekonomia.

Nderkaq administrata tatimore ka ngritur grupe pune te posacme per te perballuar me sukses procesin e kalimit te bizneseve ne sistemin e ri tatimor. Ligji i miratuar nga qeveria ka hyre ne fuqi qe me 1 janar dhe afati per regjistrim shkon deri me 15 janar. Per te pasur nje menaxhim sa me pozitiv, drejtori i pergjithshem i Tatimeve, Artur Papajani, u ka shperndare degeve neper rrethe udhezimin mbi proceduren qe duhet ndjekur.

Edhe pse konsiderohet nje  takse qe nuk e rendon direkt biznesin, TVSH me shkalle tatimore 20 per qind shikohet nga subjekti i vogel si barre e rende qe con ne faliment. Kalimi ne TVSH rrit disa detyrime administrative, si bilanci, numri i punonjesve apo ekonomisti, por jo taksat direkte, pasi ato do te vijojne te jene te njejtat. Administrata tatimore parashikon se ligji i ri i TVSH-se prek rreth 13 mije biznese te vogla, me xhiro vjetore mbi 5 milione leke.

Keto biznese si dhe te tjerat me xhiro deri ne 8 milione leke do te vijojne te jene subjekte te vogla nen administrimin e njesive vendore. Ulja e pragut behet thjesht per zgjerimin e skemes se TVSH-se. Megjithate nje problem i madh vazhdon te mbetet bilanci dhe llogaritja e te ardhurave, pasi subjektet e njesive vendore kane punuar me sistemin e bashkive dhe tani qe kalojne me TVSH u duhet te futen ne te tjera procedura, te panjohura per to. Cregjistrimi i 4 mije subjekteve mund te konsiderohet nje proces normal i stadit te biznesit, por ne rastin konkret eksperte te ndryshem e shikojne si mjet per t’iu shmangur ligjit te ri.

Bizneset qe tejkalojne ose parashikohet te tejkaloje 5 milione leke per kete vit kalendarik jane te detyruar te kerkojne te regjistrohen per TVSH-ne qe nga 1 janari i vitit 2010, brenda 15 diteve.

Kjo kategori tatimpaguesish do te vazhdoje te jete subjekt i tatimit mbi te ardhurat personale per biznesin e vogel, takses vendore prane bashkive apo komunave dhe per kontributet e sigurimeve shoqerore e shendetesore si dhe TAP-in, detyrimi ndaj te cilit per deklarim do te vazhdoje te jete cdo tre muaj. Deklarimi i pare per TVSH-ne per tatimpaguesit e regjistruar ne janar 2010 do te jete me 1-14 shkurt 2010. Edhe pse ndryshon status, biznesi qe kalon me TVSH do te vazhdoje te mbaje te njejtin numer identifikimi te personit te tatueshem (NIPT).

Bizneset qe kalojne me TVSH, qofte me 8 apo me 5 milione leke xhiro, kane detyrimin ligjor per mbajtjen e librave te blerjes dhe shitjes per TVSH-ne e plotesimin e tyre

Top Channel