The Voice Epilog, 26 Maj 2017, Pjesa 3 | The Voice of Albania 6
26/05/2017 00:00
The Voice Epilog, 26 Maj 2017, Pjesa 2 | The Voice of Albania 6
26/05/2017 00:00
The Voice Epilog, 26 Maj 2017, Pjesa 1 | The Voice of Albania 6
26/05/2017 00:00
The Voice Epilog, 26 Maj 2017, Pjesa 4 | The Voice of Albania 6
26/05/2017 00:00
The Voice of Albania 6 Finale, 19 Maj 2017, Pjesa 5
20/05/2017 00:00
The Voice of Albania 6 Finale, 19 Maj 2017, Pjesa 4
20/05/2017 00:00
The Voice of Albania 6 Finale, 19 Maj 2017, Pjesa 3
20/05/2017 00:00
The Voice of Albania 6 Finale, 19 Maj 2017, Pjesa 2
20/05/2017 00:00
The Voice of Albania 6 Finale, 19 Maj 2017, Pjesa 1
20/05/2017 00:00
The Voice of Albania 6, Gjysmëfinale, Netët Live, Pjesa 4
13/05/2017 00:00
The Voice of Albania 6, Gjysmëfinale, Netët Live, Pjesa 3
13/05/2017 00:00
The Voice of Albania 6, Gjysmëfinale, Netët Live, Pjesa 2
13/05/2017 00:00
The Voice of Albania 6, Gjysmëfinale, Netët Live, Pjesa 1
13/05/2017 00:00
The Voice of Albania 6, Netët Live, Episodi 4, Pjesa 2
06/05/2017 00:00
The Voice of Albania 6, Netët Live, Episodi 4, Pjesa 1
06/05/2017 00:00
The Voice of Albania 6, Netët Live, Episodi 4, Pjesa 4
06/05/2017 00:00
The Voice of Albania 6, Netët Live, Episodi 4, Pjesa 3
06/05/2017 00:00
The Voice of Albania 6, Netët Live, Episodi 3, Pjesa 4
29/04/2017 00:00
The Voice of Albania 6, Netët Live, Episodi 3, Pjesa 3
29/04/2017 00:00
The Voice of Albania 6, Netët Live, Episodi 3, Pjesa 2
29/04/2017 00:00
The Voice of Albania 6, Netët Live, Episodi 3, Pjesa 1
29/04/2017 00:00
NRG Band, Thirrëm, Balkan Booty, Të ftuar në The Voice | Netët Live | The Voice of Albania 6
29/04/2017 00:00
The Voice of Albania 6, Netët Live, Episodi 2, Pjesa 4
22/04/2017 00:00
The Voice of Albania 6, Netët Live, Episodi 2, Pjesa 3
22/04/2017 00:00
The Voice of Albania 6, Netët Live, Episodi 2, Pjesa 2
22/04/2017 00:00
The Voice of Albania 6, Netët Live, Episodi 2, Pjesa 1
22/04/2017 00:00
The Voice of Albania 6, Netët Live, Episodi 1, Pjesa 5
15/04/2017 00:00
The Voice of Albania 6, Netët Live, Episodi 1, Pjesa 4
15/04/2017 00:00
The Voice of Albania 6, Netët Live, Episodi 1, Pjesa 3
15/04/2017 00:00
The Voice of Albania 6, Netët Live, Episodi 1, Pjesa 2
15/04/2017 00:00