Fiks Fare, Pjesa 1 – 10/04/2012
10/04/2012 00:00
Wake Up, Pjesa 2 – 10/04/2012
10/04/2012 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 3 – 10/04/2012
10/04/2012 00:00
Fiks Fare, Pjesa 2 – 10/04/2012
10/04/2012 00:00
Wake Up, Pjesa 3 – 10/04/2012
10/04/2012 00:00
Fiks Fare, Pjesa 3 – 10/04/2012
10/04/2012 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 1 – 09/04/2012
09/04/2012 00:00
Wake Up, Pjesa 1 – 09/04/2012
09/04/2012 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 2 – 09/04/2012
09/04/2012 00:00
Fiks Fare, Pjesa 1 – 09/04/2012
09/04/2012 00:00
Wake Up, Pjesa 2 – 09/04/2012
09/04/2012 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 3 – 09/04/2012
09/04/2012 00:00
Fiks Fare, Pjesa 2 – 09/04/2012
09/04/2012 00:00
Wake Up, Pjesa 3 – 09/04/2012
09/04/2012 00:00
Procesi Sportiv, Pjesa 1 – 09/04/2012
09/04/2012 00:00
Fiks Fare, Pjesa 3 – 09/04/2012
09/04/2012 00:00
Procesi Sportiv, Pjesa 2 – 09/04/2012
09/04/2012 00:00
Procesi Sportiv, Pjesa 3 – 09/04/2012
09/04/2012 00:00
Portokalli, 08/04/2012 – Koha jote show
08/04/2012 00:00
Portokalli, 08/04/2012 – Denoncuesi
08/04/2012 00:00
Portokalli, 08/04/2012 – Kori i televizoreve
08/04/2012 00:00
Portokalli, 08/04/2012 – Dy profesoret
08/04/2012 00:00
Portokalli, 08/04/2012 – Menaxheri Nasi Thellenxa
08/04/2012 00:00
Portokalli, 08/04/2012 – Editoriali
08/04/2012 00:00
Portokalli, 08/04/2012 – Monolog Genti
08/04/2012 00:00
Portokalli, 08/04/2012 – Nje det me info
08/04/2012 00:00
Exclusive, Pjesa 1 – 08/04/2012
08/04/2012 00:00
Portokalli, 08/04/2012 – Polici Gagaci Qomilja
08/04/2012 00:00
Exclusive, Pjesa 2 – 08/04/2012
08/04/2012 00:00
Portokalli, 08/04/2012 – Ferdi Elsa Instruktorja
08/04/2012 00:00