Pasdite ne TCH, Pjesa 3 – 25/06/2015
26/06/2015 00:00
Fiks Fare, Pjesa 3 – 24/06/2015
25/06/2015 00:00
Fiks Fare, Pjesa 2 – 24/06/2015
25/06/2015 00:00
Fiks Fare, Pjesa 1 – 24/06/2015
25/06/2015 00:00
Wake Up, 25/06/2015 – Panairi i ideve të gjelbra
25/06/2015 00:00
Wake Up, Pjesa 3 – 24/06/2015
25/06/2015 00:00
Wake Up, Pjesa 2 – 24/06/2015
25/06/2015 00:00
Wake Up, Pjesa 1 – 24/06/2015
25/06/2015 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 4 – 24/06/2015
25/06/2015 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 3 – 24/06/2015
25/06/2015 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 2 – 24/06/2015
25/06/2015 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 1 – 24/06/2015
25/06/2015 00:00
Historitë e Fiksit; Sa bëhen shqiptarët për njëri-tjetrin
25/06/2015 00:00
Wake Up, Pjesa 3 – 23/06/2015
24/06/2015 00:00
Wake Up, Pjesa 2 – 23/06/2015
24/06/2015 00:00
Wake Up, Pjesa 1 – 23/06/2015
24/06/2015 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 4 – 23/06/2015
24/06/2015 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 3 – 23/06/2015
24/06/2015 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 2 – 23/06/2015
24/06/2015 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 1 – 23/06/2015
24/06/2015 00:00
Wake Up, Pjesa 2 – 22/06/2015
23/06/2015 00:00
Wake Up, Pjesa 1 – 22/06/2015
23/06/2015 00:00
Wake Up, 23/06/2015 – `Slow Food` mbi `Fast Food`
23/06/2015 00:00
Wake Up, Pjesa 3 – 22/06/2015
23/06/2015 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 4 – 19/06/2015
20/06/2015 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 3 – 19/06/2015
20/06/2015 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 2 – 19/06/2015
20/06/2015 00:00
Pasdite ne TCH, Pjesa 1 – 19/06/2015
20/06/2015 00:00
Wake Up, Pjesa 3 – 19/06/2015
20/06/2015 00:00
Wake Up, Pjesa 2 – 19/06/2015
20/06/2015 00:00