Sekretet e Portokallisë,21 Korrik 2019 – Marini (Himni portokallisë)
22/07/2019 11:12
Sekretet e Portokallisë,21 Korrik 2019 – Delinda, Salsano (Suarek Elbasani)
22/07/2019 11:11
Sekretet e Portokallisë,21 Korrik 2019 – Gazi, Rezi (Kuzhina, xhirime zyrë)
22/07/2019 11:11
Sekretet e Portokallisë,21 Korrik 2019 – Albana (Provat e Vezires)
22/07/2019 11:10
Sekretet e Portokallisë,21 Korrik 2019 – Alex
22/07/2019 11:10
Sekretet e Portokallisë,21 Korrik 2019 – Irgen (Policët dhe xhirime zyrë)
22/07/2019 11:09
Sekretet e Portokallisë,21 Korrik 2019 – Renada (Historiania)
22/07/2019 11:09
Sekretet e Portokallisë,21 Korrik 2019 – Flori, Erditi (Doktori dhe Ger Deci)
22/07/2019 11:08
Sekretet e Portokallisë,21 Korrik 2019 – Katërshja (Leneshat në Together)
22/07/2019 11:08
Sekretet e Portokallisë,14 Korrik 2019 – Alex Seitaj (Vezirja)
14/07/2019 23:04
Sekretet e Portokallisë,14 Korrik 2019 – Delinda (Kuli dhe Matilda)
14/07/2019 23:04
Sekretet e Portokallisë,14 Korrik 2019 – Salsano (Dy prezantime)
14/07/2019 23:04
Sekretet e Portokallisë,14 Korrik 2019 – Rezi (Betimi)
14/07/2019 23:03
Sekretet e Portokallisë,14 Korrik 2019 – Erditi (Doktori)
14/07/2019 23:03
Sekretet e Portokallisë,14 Korrik 2019 – Katërshja (Leneshat)
14/07/2019 23:03
Sekretet e Portokallisë,14 Korrik 2019 – Lendis (Ketri)
14/07/2019 23:02
Sekretet e Portokallisë,14 Korrik 2019 – Albana (Kuli dhe Matilda)
14/07/2019 23:02
Sekretet e Portokallisë,14 Korrik 2019 – Flori, Irgen, Xhemi (Policët)
14/07/2019 23:02
Sekretet e Portokallisë,14 Korrik 2019 – Bestytnitë Fiksimet e Renadës
14/07/2019 23:01
Sekretet e Portokallisë,14 Korrik 2019 – Renada (Xhirime në zyrë)
14/07/2019 23:01
Sekretet e Portokallisë,14 Korrik 2019 – Albana flet për Ledion si koleg
14/07/2019 23:01
Sekretet e Portokallisë,14 Korrik 2019 – Ledio, Marini (Të paekspozuarit)
14/07/2019 23:01
Sekretet e Portokallisë,14 Korrik 2019 – Gazi (Ylvi Bakerri)
14/07/2019 23:01
Sekretet e Portokallisë,7 Korrik 2019 – Irgen flet për Florin si koleg në skenë
07/07/2019 23:04
Sekretet e Portokallisë,7 Korrik 2019 – Flori (Xhirime në zyrë)
07/07/2019 23:04
Sekretet e Portokallisë,7 Korrik 2019 – Bestytnitë Fiksimet e Marinit
07/07/2019 23:04
Sekretet e Portokallisë,7 Korrik 2019 – Rezi (Bukra dhe Drejtori)
07/07/2019 23:04
Sekretet e Portokallisë,7 Korrik 2019 – Alex Seitaj (Ylvi dhe Vezire)
07/07/2019 23:03
Sekretet e Portokallisë,7 Korrik 2019 – Lendis (Ketri)
07/07/2019 23:03
Sekretet e Portokallisë,7 Korrik 2019 – Xhemi, Salsano (Editoriali)
07/07/2019 23:03