Sekretet e Portokallisë, 4 Gusht 2019 – Renada(Mami dhe vajza hoteli)
04/08/2019 23:48
Sekretet e Portokallisë, 4 Gusht 2019 – Erditi(Xhirime zyrë)
04/08/2019 23:48
Sekretet e Portokallisë, 4 Gusht 2019 – Delinda(Suarek, Kapo dhe Hekri)
04/08/2019 23:47
Sekretet e Portokallisë, 4 Gusht 2019 – Flori (Gerhard Deci)
04/08/2019 23:47
Sekretet e Portokallisë, 4 Gusht 2019 – Irgen
04/08/2019 23:47
Sekretet e Portokallisë, 4 Gusht 2019 – Albana (Provat e të shtunës)
04/08/2019 23:47
Sekretet e Portokallisë, 4 Gusht 2019 – Marini (Xhirime në zyrë)
04/08/2019 23:47
Sekretet e Portokallisë, 4 Gusht 2019 – Katërshja(Leneshat në hamam)
04/08/2019 23:47
Sekretet e Portokallisë, 4 Gusht 2019 – Alex(Eros Vetetima dhe Vezirja)
04/08/2019 23:46
Sekretet e Portokallisë, 4 Gusht 2019 – Salsano (Xhirime në zyrë dhe kori i dasmës)
04/08/2019 23:46
Sekretet e Portokallisë, 4 Gusht 2019 – Gazi, Ledio (Together dhe Renforti)
04/08/2019 23:46
Sekretet e Portokallisë,28 Korrik 2019 – Bestytnitë (Fiksimet e Florian Binaj)
28/07/2019 23:47
Sekretet e Portokallisë,28 Korrik 2019 – Gazi (Ylvi Bakerri dhe Bujar Qamili)
28/07/2019 23:47
Sekretet e Portokallisë,28 Korrik 2019 – Katërshja(Xhirime në zyrë)
28/07/2019 23:47
Sekretet e Portokallisë,28 Korrik 2019 – Erditi (Doktori)
28/07/2019 23:47
Sekretet e Portokallisë,28 Korrik 2019 – Lendis(Ketri)
28/07/2019 23:47
Sekretet e Portokallisë,28 Korrik 2019 – Ledio, Salsano (Tv sultan te e Diell)
28/07/2019 23:47
Sekretet e Portokallisë,28 Korrik 2019 – Delinda flet për Aleksin si talent i ri, me shumë potencial
28/07/2019 23:47
Sekretet e Portokallisë,28 Korrik 2019 – Rezi (Betimi momenti prishjës së mikrofonit)
28/07/2019 23:47
Sekretet e Portokallisë,28 Korrik 2019 – Alex (Vezirja)
28/07/2019 23:47
Sekretet e Portokallisë,28 Korrik 2019 – Delinda, Irgen (Suarek Bullizmi)
28/07/2019 23:47
Sekretet e Portokallisë,28 Korrik 2019 – Salsano, Xhemi (Editoriali dhe prezantimi korit)
28/07/2019 23:46
Sekretet e Portokallisë,28 Korrik 2019 – Renada (Historiania)
28/07/2019 23:46
Sekretet e Portokallisë,28 Korrik 2019 – Albana (Kuli dhe Matilda)
28/07/2019 23:46
Sekretet e Portokallisë,28 Korrik 2019 – Marini, Flori (Rama dhe Basha)
28/07/2019 23:30
Sekretet e Portokallisë,21 Korrik 2019 – Salsano flet për Gazin si koleg të vjetër
22/07/2019 11:36
Sekretet e Portokallisë,21 Korrik 2019 – Bestytnitë (Fiksimet e Gazmend Paja)
22/07/2019 11:33
Sekretet e Portokallisë,21 Korrik 2019 – Xhemi (Spoti Shamikuqes)
22/07/2019 11:32
Sekretet e Portokallisë,21 Korrik 2019 – Lendis (Ketri)
22/07/2019 11:29
Sekretet e Portokallisë,21 Korrik 2019 – Ledio (Samiti Berlinit)
22/07/2019 11:15