Wake Up/ “Travel bloger”-at shqiptare, mënyrë jetese por jo pa rreziqe
19/07/2019 14:05

Termi "blogerë udhëtimi", veҫanërisht në vitet e fundit është përhapur aq shumë virtualisht duke u kthyer kështu jo vetëm në një mënyrë kënaqësie dhe stil jetese por edhe në një formë biznesi.