Wake Up, 15 Maj 2018, Pjesa 2
15/05/2018 16:36

Tema: Sa më pak aksidente, aq më pak paguani për sigurimin! Çfarë parashikon formula e re, a janë pyetur palët e interesit dhe si do të aplikohet. Te ftuar: Gëzim Hoxha Në telefon: Marsela Vaska