Vizionarët, Dritan Hoxha, një “Jobs” shqiptar
07/10/2011 19:00

Vizionarët janë njerëz që ëndërrojnë vizone të mrekullueshme për botën dhe i artikulojnë ato me një frymëzim të madh.