“Të hiqet TVSH për bukën”
28/05/2018 15:32

Prodhuesit e bukës i kërkuan qeverisë të heqë Tatimin mbi Vlerën e Shtuar, çka sipas tyre do të ulte çmimin e bukës për konsumatorët.