Skema e re, mësuesit jo shumë entuziastë
12/01/2018 20:58

Ata që hartuan skemën e re të shpërndarjes së orëve mësimore, e konsiderojnë atë si një hap pozitiv në zbatim të kurrikulës së re, siç thonë, nisur edhe nga praktikat e vendeve nordike. Por, për mësuesit që do të duhet të organizojnë krejt lëndët në mes të vitit, nuk është kaq e lehtë.