Shkolla e romëve, shtohet frekuentimi në Fier
12/10/2018 14:27

Braktisja e shkollës nga fëmijët e komunitetit rom është një fenomen në rënie gjatë dy viteve të fundit në Bashkinë e Fierit.