Shifrat e INSTAT, varfëria mes të paarsimuarve
17/01/2019 16:39

Të ardhurat e popullsisë varen nga niveli i arsimimit. Sipas INSTAT, mbi 48% e të varfërve në kryeqytet janë me arsim fillor dhe 15.2% e tyre kanë diplomë gjimnazi.