Rrugës i vihet emri i ndërtuesit, edhe pse është gjallë
29/05/2018 21:59

Paralel me Unazën e Madhe të Tiranës, poshtë Kodrës së Diellit ndodhet një segment rrugor afërsisht 500 m, që bart emrin e zotit Shkëlqim Fusha, i cili është pronari i shoqërisë “Fusha sh.p.k.”, shoqëri kjo e cila ka bërë edhe ndërtimin e këtij segmenti rrugor para disa vitesh.