RoboHon, telefoni robot i Sharp
12/10/2015 00:00

Roboti ecën, flet, kërcen dhe lidhet me LTE